HRÜ'DE Kanser üzerine çalışmalar sürüyor

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ'NDE HÜCRE KÜLTÜRÜ YÖNTEMLERİ İLE KANSER TANI VE TEDAVİSİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

14223 Okunma
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Araştırma Geliştirme (AR-GE ) Laboratuvarı bünyesinde kanser hücreleri üzerinde tedaviye yönelik hücre kültür yöntemleri kullanılmaktadır. Temel amacı; lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrenci ve araştırmacılara Biyokimya Bilim alanında uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bilgi ve beceriler kazandırmanın yanı sıra bu dersi alan öğrencilere teorik ve laboratuvar çalışmaları ile araştırma tabanlı bir öğrenim görme imkânını sağlamaktır.
Ayrıca yapacağı AR-GE çalışmaları ile yeni Biyokimyasal Tanı Teknikleri’nin geliştirilmesi ve uygulanması sağlanarak ülkenin bilim ve ekonomisine katkı sağlayacak projelerin üretilmesidir. Fakültemiz kapsamında belirtilen amaç ve misyonla çalışan Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı’nın uluslararası bilim camiasında rekabet edebilmesi, ülke ekonomisi ve bilimine katkı sağlayacak çalışmalar yapabilmesi için günümüzde en sık kullanılan moleküler Biyokimyasal Teknikleri kullanması zorunlu hale gelmiştir.
Bu amaç kapsamında Tıp Fakültesi bünyesinde başta Tıbbi Biyokimya olmak üzere Fakültemizin bilimsel çalışmalarının büyük bir kısmının yapıldığı moleküler biyokimyasal araştırmaların ve akademik çalışmaların yapılacağı bir multidisiplin laboratuvar kurulmuştur.
 
Etiketler Şanlıurfa Harran Üniversitesi Kanser