Başkan Mahmut Karataş’tan taşeron açıklaması

Son yıllarda çalışan işçilere artan şiddet ve taşeronlara verilen sözlerin yerine getirilmemesi nedeniyle Öz Büro İş Sendikası Şanlıurfa İl Başkanı Mahmut Karataş açıklama yaptı.

12292 Okunma

Öz Büro İş Sendikası Şanlıurfa İl Başkanı Mahmut Karataş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Değerli basın mensupları, değerli mesai arkadaşlarım ve değerli halkımız;

Son yıllarda kurumlarımızdaki iş yükünün artmasından dolayı şiddet olayları artmaktadır. Her geçen gün gerek sözlü gerekse fiziki olarak şiddete maruz kalan arkadaşlarımızın, sayısı artmaktadır. Halkımıza dil, din, ırk mezhep ayrımı yapılmaksızın öz verili bir şekilde hizmet eden arkadaşlarımızın fiziki ve sözlü şiddete maruz kalmaları iyi niyet ve ahlaki kurallar dışında bir hakarettir.

Asgari ücret karşılığında hayatlarını idame etmeye çalışan öz verili bir şekilde halkımıza en iyi şekilde hizmet vermeye çalışan, arkadaşlarımızın kendini bilmez kişiler tarafından şiddete maruz kalmalarını kınıyoruz. Sağlık bakanlığı taşeron çalışanlarını beyaz kod uygulamasına dahil etmesi ve failler hakkında ciddi yaptırımların olması açısından hukuki iş ve işlemlerin takibini yapması şiddeti caydırıcı niteliği taşıyacaktır.

Aynı kurum içerisinde görev yapan tüm çalışanların ayrım yapılmadan aynı haklara sahip olması çalışma barışını sağlayacağı gibi iş performansını etkileyip, daha verimli hizmet verilmesini sağlayacaktır.

Ayrıca modern kölelik sisteminin son bulması asıl iş, yardımcı iş ayrımı yapılmaksızın yaşaya bilmesi, tüm hakların eşit olacağı yeni statü uydurmaları ile değil, mevcut statüler içine dahil edilerek, hükümetimizin seçim beyannamesinde vermiş olduğu sözü ve taşeronların hakkı olan kadronun verilmesi işçi ve çalışma barışını sağlayacak. 

Etiketler Şanlıurfa Öz Büro İş Sendikası Urfa Mahmut Karataş