Göbeklitepe Örenyeri Ziyarete tekrar kapatılıyor

Göbeklitepe Örenyeri bir süre daha ziyarete kapalı olacak.

4838 Okunma
Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğü yeni buluntulara rastlanması nedeniyle Göbeklitepe Örenyeri’nin bir süre daha ziyarete kapatılmasını Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden talep etti.
 
Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne şu açıklamaları yaptı; “Şanlıurfa ili, Merkez, Örencik Köyü yakınlarında bulunan ve Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğüne bağlı örenyerlerinden biri olan Göbeklitepe Örenyeri kazı alanı üst örtü projesi çalışmalarının sağlıklı yürütülebilmesi ve ziyaretçi güvenliğinin sağlanması amacıyla 14.07.2017 tarih ve E.142580 sayılı makam onayı ile 30.10.2017 tarihine kadar geçici olarak ziyarete kapatılmıştır.
 
Ancak söz konusu ören yerinde sürdürülmekte olan üst örtü uygulamaları dahilinde alanda yapılan drenaj çalışamlarında yeni buluntulara rastlanması ve ahşap üst örtü elemanlarının henüz kaldırılmamaış olmasından dolayı Göbeklitepe Örenyeri’nin anılan çalışmaların tamamlanması amacıyla ziyarete kapatılmas süresinin 31.12.2017 tarihine kadar uzatılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
 
Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde; Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğü bağlı birimi olan Göbeklitepe Örenyeri’nin ziyarete kapalı bulundurulma süresinin 31.12.2017 tarihine kadar uzatılması hususunu tensiplerinize arz ederim.”
 
Etiketler Göbeklitepe Örenyeri Şanlıurfa