Yaratılan İlk İnsan Hz Adem midir?

2/BAKARA-30: Ve Rabbin meleklere: “Muhakkak ki Ben yeryüzünde bir halife kılacağı

1540 Okunma

2/BAKARA-30: Ve Rabbin meleklere: “Muhakkak ki Ben yeryüzünde bir halife kılacağım.” demişti. (Melekler de): “Orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Biz Seni, hamd ile tesbih ve seni takdis ediyoruz.” dediler. (Rabbin de): “Muhakkak ki ben, sizin bilmediklerinizi bilirim.” buyurdu

Bu ayeti nasıl anlamalıyız?

Birincisi melekler fesat çıkarılıp kan döküleceğini nereden biliyordu?

Hz Adem yaratılan ilk insan mıydı?

Hz Adem ilk insansa ise kimlere peygamber olarak gönderildi?

Ve ilk insansa insan soyunun türemesi enses ilişki yolu ile mi oldu?

Dikkat edin ayette Yüce Allah ben bir insan yaratacağım demiyor, bir halife yaratacağım diyor.

Halife?

Esma terkibi ile yaratılmış insandır.

Tasavvuf ehline göre, Yüce Allah meleklere Hz Ademe secde etmesini isteğinde, melekler emre itaat ederek secde ettiler. Secde ettikten sonra ise aslında Hz Ademe değil Yüce Allah'ın esmalarına secde ettiklerini anladılar. Şeytan ise aklı ile düşündü ve daha önce senden başkasına secde etmememizi istemiştin diyerek kibre kapıldı ve secde etmedi.

Bilim bugün ilk insan beyninin tıpkı sürüngenlerde olduğu gibi yeme,içme, kendini savunma ve üreme şeklinde olan ilkel bir beyine sahip olduğunu ve gelişerek bugün ki halini aldığını söylüyor.

Bu bilgiler doğrultusunda yaratılan ilk insan Hz Adem değildir Sevgili Ahmed Hulusinin de dikkat çektiği gibi kanımca da fesat çıkaran ve kan döken bir insan topluluğu üzerine Hz adem esma terkibi ile yaratılmış bir halife ve ilk peygamberdi. Ve soyun devamı Yüce Allah'ın yasak ettiği şekilde enses ilişki ile değil, varolan insan topluluğu ile yani meleklerin kan döktüklerine şahit oldukları insan topluluğu ile devam etmiştir