Şeyhin Tanımı Nedir?

Tarihte bilinen ilk Türk mutasavvıfı Ahmed Yesevi’nin tanımına göre şeyhin 70 mak

819 Okunma

Tarihte bilinen ilk Türk mutasavvıfı Ahmed Yesevi’nin tanımına göre şeyhin 70 makamdan geçmiş 70 bin perdeyi kaldırmış olması gerekir.

1845 yılında yine tasavvuf büyüklerinden Kuşadalı İbrahim Yesevi’nin dergahı yandığında, manada bugünleri görüp artık dergahların kapanıp, herkesin kendi çabası doğrultusunda, Sevgili Peygamberimizin ( sav ) izinde Allah’a ( cc) ulaşması gerektiğini söylemiştir.

Eskiden matbaanın olmadığı dönemlerde, evliyalar tarikatlar kurmuş ve insanları irşad etmek için çalışmışlardır. Çünkü kitapların el ile yazıldığı dönemlerde, kitaplar inanılmaz derecede pahalı ve çoğaltılması oldukça zormuş. Fakat günümüzde insanlar istedikleri bilgilere internet üzerinden ya da bütün kaynaklardan ulaşabiliyorlar, kitap fiyatları oldukça uygun.

Üstelik Rabbimiz, Fatiha Suresinin 4. Ayetinde buyurmaz mı ’’Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz’’

Günümüzde bakıldığında, şeyh mertebesinde olduğunu iddia edip, sizleri Allah’a ( cc )götürüyorum diyerek, kendi nefislerine hizmetçi yapan yahut dini bir pazarlama aracı gibi görüp kendilerine bu yoldan rant elde eden birçok insan var.

Tarih boyunca, evliyalar, tasavvuf büyükleri, diğer hak dinlere mensup olan insanlara kötü söz etmemiştir. Kötü söz ettikleri yalancı şeyhlerdir. Yüce Allah ( cc) ‘’ Kendilerine katımızdan ilim vermediğimiz halde, bize Allah ( cc )tarafından ilim verildi diyenlerden daha zalim kim olabilir’’ buyurmamış mıdır?

Günümüzde aracısız olarak, yani Fatiha Suresinin 4. Ayetini sancak edinerek, kimsenin elini eteğini öpmeden, Yüce Allahı ( cc ) zikredenler üveyslerdir.

Üveysler Kimdir?

Sevgili Peygamberimiz ( sav ) ölümünden 5 yıl sonra hırkasının hediye edilmesini istediği Sevgili Veysel Karanidir. Veysel Karani aşkın sembolüdür. Sevgili Peygamberimizi( sav ) ve Rabbimizi aşk ile seven Peygamberimizin ( sav ) izinde Allah’a ( cc ) aşk ile ulaşandır. 2003 yılına kadar manada Veysel Karane zikrinin yayılması yasak imiş.

Yüce Allahı ( cc )cehennem korkusu ya da cennet endişesi taşımadan, sevgi ile aşk ile zikredenlerdir üveysler. Elbette üveyslerde Allahtan ( cc )korkar ama bu korku cehennem ile cezalandırılma korkusu değil, Yüce Allaha ( cc )layıkı ile kulluk yapamama korkusudur. Üveyslerin muradı cennet değil, cenneti veren Yüce Allahın ( cc )cemalidir

Üveysler tarikat değildir ve şeyhleri yoktur. Yalnızca marifeti, hakikati daha önce bitirmiş olan öğretmenler yeni başlayanlara rehberlik ediyor. Bu zikri yapan üveyslerin yaşadıkları ilahi armağanları ancak evliya menkıbelerinde okuyabilirsiniz.

Yolunuz her daim aşk, ışığınız Kur’an olsun…

Sevgiyle…

Öz’ün İfadesi