Aynada ki Suret Kim?

Hem benim, hem de değilim Neden benim? Sahip olduğum 5 duyu algı kapasitem ile görd&

2648 Okunma
Hem benim, hem de değilim
Neden benim?
Sahip olduğum 5 duyu algı kapasitem ile gördüğümü sandığım, et kemik yapıdan oluşan suret evet benim.
Oysa bilim bana, et kemik yapı değilsin, sen dalgalardan oluşan bir suretsin diyor.
Bunu şöyle de açıklayabiliriz. 3D ya da sanal gerçeklik gözlüğünü düşünün. Bireyin mantık olarak doğru olmadığını bildiği halde, duyu organlarının yardımı ile yanılması daha doğrusu, öyle hissetmesi diyebiliriz.
Tasavvuf büyükleri, sen yoksun diyor!..
Kendini Allahtan gayrı, bağımsız bir varlık olarak düşünmen şirktir diyor. Tevhide aykırıdır diyor
‘’ La ilahe İllallah ‘’ Allahtan başka ilah yoktur,
Yani kendimi, Allahtan gayrı bağımsız bir varlık olarak düşünmem, İlahlık iddiasında bulunmam anlamına geliyor
Kuantum fiziği, bana teklikten, tüm evren ve canlıların birliğinden bahsediyor tıpkı tasavvuf büyüklerinin bahsettiği gibi…
Kur’an  ‘’ O her an yeni bir iş ve oluştadır ‘’ ( RAHMAN Suresi 29. ayeti ) diyor
Tasavvuf büyükleri, her nefes yeniden yaratılırsın diyor…
Kuantum fiziği, bir an varsın, bir an yoksun diyor…
Mecaz yollu anlatılmaya çalışırken su örneği veriliyor. Tıpkı, kar, buz, buhar gibi…
Yani su, farklı suretlere bürünüyor…
Hepsinin özü ‘’Su’’ deniliyor.
Tabi burada ki ince çizgiyi çok iyi kavramak gerekiyor.
Canlılar ilah değil!...
Özünde Allahın isim ve sıfatlarının varlığı ve işlevselliği ile varolabiliyor!...